Termografering i Trondheim - Byggtaksering AS

Termografi

Termografi omfatter ikke bare søk etter kuldebroer og luftlekkasjer, men også i stor kartlegging av fuktighet og fuktskader i boligen.

Det er en stor fordel å utføre tetthetsmåling og termografering på samme tid for å oppdage feil og mangler i en byggekonstruksjon. 

 

Termografering er enda et relativt nytt fagfelt i Norge. 

Takstmenn, utbyggere og andre har tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. 

Termografi - taksering av eiendom

Tjenester