Reklamasjonsrapport for bolig i Trondheim - Byggtaksering AS

Reklamasjonsrapport

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler og vil vurdere reklamasjon? 

Jeg lager en reklamasjonsrapport som ivaretar alle nødvendige forhold, inkludert opplysninger gitt under salget. 

Reklamasjonsrapport har blitt et begrep i forbindelse med tvistesaker etter eierskifte av bolig. I all hovedsak brukt boligomsetning.

 

Behovet for dokumentasjon ved tvist utløser behovet for en uavhengig og nøytral rapport. Rapporten skal belyse mangelsforholdet i saken med referanser mot gjeldende byggeforskrifter (aktuelle lover fra byggeåret til boligen), synlige forhold, opplysninger gitt i salgsdokumentasjon (prospekt, kontrakt) og ikke minst den påregnelighet man kan legge til grunn ved boligkjøpet.

 

Det er av spesiell betydning om mangelsforholdet kunne ha påvirket bolighandelen.

Her er som hovedregel avhendingslova som legges til grunn for rettspraksis.

 

Rapporten skal inneholde en kostnadsvurdering på retting av mangelen på rimeligste måte.

 

Oppdragsgivere er som regel selgers eierskifteforsikring, eller kjøpers boligkjøpsforsikring, private oppdragsgivere eller advokater.

 

"som den er" eller "as is"

Når man kjøper en bolig «som den er», as is, eller lignende (svært vanlig ved standard meglerkontrakter) innebærer dette at du også overtar risikoen for skjulte feil og mangler ved eiendommen.

 

Det finnes tre unntak fra hovedregelen om kjøpt «as is», og eiendommen kan da likevel ha mangel hvis:

 

  • Selger har holdt tilbake opplysninger som kjøper kunne regne med å få.
  • Selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen.
  • Hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente.

 

Reklamasjonsrapport utført av Takstmann Stig Lesund

Tjenester