Generell rådgiving i byggesaker i Trondheim - Byggtaksering AS
)
Stig Lesund er medlem av Norsk takst
)

Generell rådgivning i byggesaker

Om du trenger bistand ved byggesøknad, fradelingssøknad, hjelp til å etablere viktige rettigheter som vei, vann og avløp fram til tomta, da kan jeg hjelpe deg.

Skaderapport utført av Takstmann Stig Lesund

Tjenester