Naturskader i Trondheim - Byggtaksering AS

NaturSkader

Jeg er sertifisert av Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.

Naturskader er blant annet storm, ras, skred, flom og stormflo.

Disse skadene reguleres av en felles poolordning for alle forsikringsselskapene. 

Ved store skader der mange forsikringstakere er berørt, koordineres skadetakseringen for å øke effektiviteten. 

Takstmann Stig Lesund takserer naturskader

Tjenester