Lånetakst og verditakst i Trondheim - Byggtaksering AS

Låne/verditakst

Dette er en vurdering av markedspris basert på blant annet beliggenhet og standard.

Markedsverdi (normal salgsverdi)

Det beløp som takstmannen anser at eiendommen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet. 

Markedsverdien skal ikke settes høyere enn teknisk verdi. 

Det tas også hensyn til eventuelt festeforhold og fellesgjeld.


Låneverdi

En mer forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver nødvendig sikkerhet for sin pant i eiendommen.

 


Teknisk verdi

Teknisk verdi er en hjelpeberegning som består av:

  • Normale byggekostnader for tilsvarende nye bygninger på stedet oppført med aktuelle materialer og metoder.
  • Fradrag gjøres for gjenstående arbeider, slit og elde, ukurante konstruksjonsløsninger (som for eksempel dårlig isolasjon) mm.
  • Normale tomtekostnader består av råtomtens verdi uten hensyn til evt. festeforhold, tekniske grunnlagsinvesteringer og annen opparbeidelse. I bymessig bebyggelse ansettes en tomtebelastning som erfaringsmessig er gangbar for den aktuelle eiendom.
Låne/verditakst utført av Takstmann Stig Lesund

Tjenester