Fuktmåling av bolig i Trondheim - Byggtaksering AS

Fuktmåling

Har du oppdaget eller mistenker en skade?
Jeg utfører fuktmåling i bygningens ulike materialer.

Fuktmålinger i treverk (% fuktkvote)

Målinger av treverkets fuktkvote er avgjørende for å bestemme om det kan foregå vekst av råtesopp. 

Generelt vil dette ikke forekomme i treverk som har en fuktkvote lavere enn 20-23 %.
 

Relativ luftfuktighet (% RF)

Målinger av relativ luftfuktighet er spesielt viktig ved undersøkelser i forbindelse med kondensskader og i lukkede konstruksjoner (lettvegger, under gulvbelegg). 

Det er viktig å være klar over at den relative luftfuktigheten er temperaturavhengig (synker ved økende temperatur) og dette registreres automatisk med måleapparatet.
 

Fuktindikasjon

Spesielt på baderom vil man kunne få bruk for målinger som viser variasjoner i fuktighet over et område. Ingen destruktive inngrep er nødvendig. 

 

Det er viktig å være klar over at ingen eksakte verdier blir målt, men kun variasjoner i et område. Målinger av denne typen gir indikasjoner på eventuelle fuktinnsig og dermed et grunnlag for videre undersøkelser med annet fuktmålingsutstyr

Fuktmåler brukes ved taksering av bolig og næringsbygg

Tjenester