Byggelånskontroll utføres i Trondheim - Byggtaksering AS

Byggelånskontroll

Når din byggelånsbank ønsker en uavhengig kontroll av byggelånet. 

Da utfører jeg en kontroll av alle faktura som kommer fra utførende entreprenør.

Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden.

Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften og verdiskaping på byggeplassen.

For å ha tilsyn med dette må byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet. 
 

Hvordan kan en byggelånskontroll foregå? 
Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden.  Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.
Første besøk er normalt ved oppsatt råbygg.
Andre besøk er normalt når bygget er innvendig klart til maling.
Tredje besøk er normalt ved overlevering.
Når bygget er ferdigstilt foretas ofte en avsluttende verditakst.  Denne kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.

 

Byggelånskontrollen inneholder ingen teknisk oppfølging med utførelsen forøvrig.

Byggelånskontroll utført av Takstmann Stig Lesund

Tjenester