Boligsalgsrapport og tilstandsrapport i Trondheim - Byggtaksering AS

Boligsalgsrapport / tilstandsrapport

Skal du selge bolig?

Tilstandsrapport er en grundig teknisk gjennomgang av boligens tilstand som er relevant ved salg og eierskifte.

Boligsalgsrapporten er et innarbeidet takstprodukt spesielt i Midt-Norge. 

Byggtaksering AS v/Stig Lesund har deltatt i arbeidsgruppa for utvikling av ny boligsalgsrapport i samarbeid med takseringsforbundet NTF og NitoTakst. 

Rapporten ble utgitt første gang i 2000. Ny revidert utgave er planlagt innført ved årskiftet 2015.

 

Denne rapporten er i prinsippet en tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. 

På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte verken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

 

Boligsalgsrapport er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskiftet.

 
Boligsalgsrapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler etter som man bl.a. ikke skal foreta åpning av konstruksjoner.

 

Boligsalgsrapporten har levetidsbetraktninger, hvor det opplyses hvilken generell levetid bygningsdelen har. Dette for å synliggjøre for forbruker at alle bygningsdeler har en forventet levetid, som medfører at boligen må vedlikeholdes.

 Utføres ikke dette vedlikeholdet, kan konsekvensen være sammenbrudd.

 

Normal levetid kan angis i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. 

Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. 

 

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Rapporten bidrar til å skape trygghet ved eierskifte.

boligsalgsrapport eller tilstandsrapport utført av Takstmann Stig Lesund

Tjenester