Kontaktinformasjon - Byggtaksering AS
)
Stig Lesund er medlem av Norsk takst
)