Om takstmann Stig Lesund - Byggtaksering AS

Om Byggtaksering

Byggtaksering AS er Stig Lesund

Stig Lesund har 33 års erfaring som bygningsingeniør, 22 av de er som takstmann på heltid.

 

Han har høy kompetanse og lang erfaring i byggtekniske forhold og i takstfaget.

Erfaringsbakgrunnen er sterk og inneholder mange elementer av kunnskap og bred erfaring man tilegner seg når man er ute i felten.

 

Når Stig er ute å takserer er det alltid jobben som sitter i førersetet.

Hva er skaden og hva er den bakenforliggende årsaken som har utløst problemet.

 

Stig har jobbet mye med fuktskader, og har tilegnet seg høy kompetanse på fuktproblematikk.

Han har direkte erfaring fra produksjon av bygninger og boliger.

 

I løpet av sine 33 år i faget har han utført flere tusen tilstandsrapporter. Så du er helt trygg på at Stig vet hva han driver med. Hans personlighet er en takstmann verdig, han har en fortrolig fremferd, og en trygg væremåte for behandling av mennesker, deres eiendommer, og bygninger.

 

Med sin lange erfaring og brede kunnskap er han med som fagkyndig vitne i tvistesaker i rettssystemet etter eierskifte / kjøp og salg av boliger.