Takstmann i Trondheim - Byggtaksering AS

Takstmann i Trondheim

Takstmann Stig Lesund hjelper deg med taksering av eiendom

Velkommen til Byggtaksering AS

Byggtaksering AS er Takstmann Stig Lesund.

 

Jeg tilbyr taksering av eiendommer for private og næring, min lange erfaring som bygningsingeniør og som takstmann sikrer deg som kunde. 

 

Jeg kjenner byggfaget meget godt etter 33 år, og har etter 22 år som takstmann ute i feltet tilegnet meg mye kunnskap og erfaring. 

 

Det skal være trygt å enkelt å bruke meg som takstmann.

Takstmann Stig Lesund i Trondheim

Byggtaksering tilbyr

Byggelånskontroll
Når din byggelånsbank ønsker en uavhengig kontroll av byggelånet. Da utfører jeg en kontroll av alle faktura som kommer fra utførende entreprenør.
Låne/verditakst
Dette er en vurdering av markedspris basert på blant annet beliggenhet og standard.
Boligsalgsrapport/tilstandsrapport
Skal du selge bolig? Tilstandsrapport er en grundig teknisk gjennomgang av boligens tilstand som er relevant ved salg og eierskifte.
Fuktmåling
Har du oppdaget eller mistenker en skade? Jeg utfører fuktmåling i bygningens ulike materialer.
Termografi
Termografi omfatter ikke bare søk etter kuldebroer og luftlekkasjer, men også i stor kartlegging av fuktighet og fuktskader i boligen.
Generell rådgivning i byggesaker
Trenger du bistand ved byggesøknad, fradelingssøknad, hjelp til å etablere viktige rettigheter (vei, vann og avløp) ta kontakt i dag.
Skaderapport
I en skaderapport skal du finne selve skadeårsaken og redegjøre for skadeomfanget og beregne reparasjonskostnadene.
Skadeskjønn
Jeg utfører skadeskjønn ved brannskadet bolig der en av partene krever skjønn etter forsikringsvilkårene.
Naturskader
Jeg er sertifisert av Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet.
Reklamasjonsrapport
Har du kjøpt en bolig med feil og mangler og vil vurdere reklamasjon? Jeg lager en reklamasjonsrapport som ivaretar alle nødvendige forhold, inkludert opplysninger gitt under salget.
Uavhengig kontroll/byggesak
Uavhengig kontroll er en kvalitetssikret systemkontroll. Gjennomføring av lovpålagt kontroll av våtrom og kontroll av lufttetthet i boligen.

Samarbeidspartnere

Takst Team